Akvariekungen
Annons

Xenotilapia papilio - Nordiska Ciklidsällskapet artregister

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Tembwe II Foto: Steen Christiansen
Felanmäl artbeskrivningen

Xenotilapia papilio

fjärilsxenotilapia.


Släkte: Xenotilapia
Art: papilio
Grupp: Fjäderfenor och sillciklider
Beskrivning: Büscher
År: 1990
Tidigare vetenskapligt namn:
Populärnamn: fjärilsxenotilapia.
Geografiskt område: Tanganyikasjön
Typlokal: Tanganyikasjön vid Tembwe II ca 40 km söder om Moba i DR Kongo.
Utbredning: Förekommer endemiskt vid Tembwe II ca 40 km söder om Moba i DR Kongo.
NCS Artbeskrivning: Anders Larsson, 2016-03-13

Lagerstatus

Nols Akvariehobby har fisken på lagerlistan
Ingen träff hos Imazo
Ingen träff hos Ruinemans
Ingen träff hos Akvarieimporten
Sandby Ciklidhobby har fisken med på lagerlistan
Ingen träff hos Kungälvs akvarium

Temperatur
24-27,5°C
Volym
100 cm & 150 l
Längd
10 cm
pH
8,8-9,3

Naturlig biotop

Lever i klipp och övergångszonen på ett djup av 10 till 50 meter.

Föda

Små ryggradslösa djur som filtreras i sedement och bland alger.

Könsskillnad

Finns inga tydliga färgskillnader eller andra metoder att avgöra skillnaderna mellan könen. Dock blir hanarna med tiden lite grövre och något längre än honorna.

Akvariemiljö

En art som ställer en del krav på sin ägare. Skall man skaffa denna fantastiska art bör man, med tanke på att den är tuff mot artfränder, hålla den i grupper på minst sex djur. Annars finns risken att svagare djur jagas ihjäl. Med en större grupp sprider man aggressionerna mellan djuren.

Beteende & lek

En fantastisk art som har ett väldigt socialt liv med en hård hierarkisk indelning i gruppen. Båda föräldrarna ruvar (biparental munruvare) där honan börjar munruva och efter 18-21 dagar så spottas ynglen. Vid fara plockas de upp av båda föräldrarna.

Allmänt

Arten gillar syrerikt välfiltrerat vatten. Om Tanganyikasjöns vattenparametrar försöker efterliknas så långt det går, får man stora upplevelser med denna lilla fjäril (papilio)

Litteratur

Büscher, Heinz H.. 1990. "Xenotilapia papilio n. sp., ein neuer Cichlide aus dem Tanganjikasee". Die Aquarien- und Terrarien-Zeitschrift (DATZ). v. 43; n. 5

Konings, Ad. 2015. Tanganyika Cichlids in their Natural Habitat. 3rd edition


Sponsrat av

Filmer


Bilder



Fångstplatser


Chituta, Zambia

Karenge, Tanzania



Odlingsformer