Akvariekungen
Annons

Inskolning av vildfångade Cynotilapia sp.”afra-grayiali” till ett et
Av: Anders Wickman

Den är långsträckt, fluorescerande himmelsblå med fyra till fem svarta tvärband över kroppen några streck i pannan och svarta bukfenor med vit söm. En attraktiv nyhet från Malawisjön där bägge könen har samma färgteckning och som tillsvidare i alla fall, bär namnet Cynotilapia sp. ”afra-grayiali ”. Fångstationen hade uppgivit fångstplatsen som ”new reef” vilket väl får tolkas så att man tillsvidare vill behålla den uppgiften för sig själv.
...