Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Cryptoheros septemfasciatus (Regan,1908)
Av: Alf Stalsberg

34 Ciklidbladet 4/2011 - Årgång 44 www.ciklid.org Cryptoheros septemfasciatus (Regan,1908) Tekst og foto: Alf Stalsberg, Larvik, Norge Central- och Nordamerikanska ciklider Dette er en av de fine små eller mindre mellomamerikanere som jeg kan anbefale, hvis man ikke har et stort akvarium og ønsker og holde de større artene. Regan beskrev fisken som Cichlosoma septemfasciatum og at fiskens typelokalitet var Rio Iroquois. Maksimum størrelse 10 cm SL. Fisken har sin utbredelse p ...