Sandby Ciklidhobby
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Slagsmål är samarbete
Av: Olle Brick

Denna slutsats understryks ytterligare i en avhandling av zoologen Olle Brick vid Stockholms Universitet som handlar om djurs riskbedömning i samband med slagsmål. När två djur kämpar med varandra är förutsättningarna de att även om djuren har olika åsikt om vem som ska vinna, tjänar båda på att ta reda på det på ett så ofarligt sätt som möjligt. Därför bygger slagsmål i naturen på samarbete. <>Avhandling Tidigare forskning har visat att det beror på att inga djur vill skada sig i onödan ...