Akvariekungen
Nybörjare på Apistogramma

Nybörjare på Apistogramma
Av: Pia Johansson

Omslag

Artikeln syftar till att sänka tröskeln för er som är nyfikna på Apistogramma men oroar er över om ni kan sköta dem. Det finns många anledningar till att man kan känna olika saker inför dessa skönheter, det skrivs ofta om att de är känsliga och svåra att ha att göra med. Ett annat syfte med artikeln är att om ni väl väljer att skaffa Apistogramma ska ni få så god chans som möjligt att ly...