Akvarieleasing
Annons

Cikliden - Herotilapia multispinosa

Naturlig biotop Förekommer vitt över Mellanamerikas kuststräckor både i långsamflytande, nära stillastående vattendrag, och i mer strömt vatten i floder. Flodbottnen kan variera från steniga bottnar till bottnar med djupt sediment från förmultnande växtdelar, men även rena lerbottnar, till exempel Rio Frio, beväxta av Heteranthera sp. och med vattenytan täckt av Azolla mexicana. Samexisterande arter är bland andra Parachromis managuensis, tetror och åtminstone en art Poec...