Stuart Grant Cichlid Fund
En guide till identifieringen av arterna inom släktet<i>Pterophyllum<i/>

En guide till identifieringen av arterna inom släktetPterophyllum
Av: Ingo Schindler

Omslag

26 | Ciklidbladet nr 1/2018 – Årgång 51 SYDAMERIKA | Skalarer Vilken skalar är det? En guide till identifieringen av arterna inom släktet Pterophyllum Pterophyllum scalare, Rio Essequibo, Guyana. Foto: David Rejdemyhr. Ciklidbladet nr 1/2018 – Årgång 51 | 27 Skalarer av släktet Pterophyllum är mycket populära inom hobbyn. De är välkända, inte bara bland vänner av sydamerikanska ciklider. Deras extraordinära kroppsform (höga, kraftigt komprimerade sidor) och deras...