CARES
Stuart M. Grant Cichlid Conservation Fund

Stuart M. Grant Cichlid Conservation Fund
Av: Ad Konings

Omslag

16 | Ciklidbladet nr 3/2023 Miljöarbete | Rädda cikliderna! Stuart M. Grant Cichlid Conservation Fund Det har nu nästan gått ett år sedan jag förra gången rapporterade om vårt arbete med att bevara cikliderna i Malawisjön och Tanganyikasjön. Tanganyikasjön Några mycket viktiga händelser har ägt rum i Tanzania som effektivt kommer att skydda cikliderna runt öarna vid Kipili i Tanganyikasjön. I februari i år fick Chris och Louise Horsfall ett arrende på Nkondwe Island ...