Stuart Grant Cichlid Fund
Annons
För att se ditt medlemskort och se all information:
Logga in

Studerar fiskars fortplantning

40 Ciklidbladet 2/2014 − Årgång 47 www.ciklid.org Studerar fiskars fortplantning Vetenskap Tre frågor till Ola Svensson, som antagits som oavlö- nad docent i evolutionär ekologi vid Naturvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet. 1) Hur ser du på utmärkelsen? Den är i första hand en bekräftelse av min forskning och undervisning. 2) Vad handlar din forskning i huvudsak om? Min forskning är främst inriktad på olika delar av fiskars fortplantning. En stor del ...