Akvarieleasing
Annons

Apistogramma

46 | Ciklidbladet nr 4/2017 – Årgång 50 Apistogramma sp. D25, Colombia Ciklidbladet nr 4/2017 – Årgång 50 | 47 Apistogramma sp. D39 (A. sp. Alto Vaupés I), Colombia Apistogramma sp. D39 (A. sp. Alto Vaupés I), Colombia. Denna art fångades uppströms Río Vaupés i Colombia. Denna art liknar A. cf. personata som förekommer i vattnen vid staden Mitú, men kroppslängden är liten jämfört med den, och den orange färgen på ryggfenan och stjärtfenan är karakteristisk. 4 ...