Akvariekungen
Sten, sten och åter sten

Sten, sten och åter sten
Av: Mats Bryzell

Omslag

26 Ciklidbladet 2/2013 − Årgång 46 www.ciklid.org Sten, sten och åter sten Text och foto: Mats Bryzell Akvariet I förra numret av Ciklidbladet skrev jag om inredning där grenar, kvistar, rötter, växter och torkade löv hade prioritet. Denna gång skall jag försöka förmedla lite tankar och idéer om hur man kan gå till väga när det gäller inredning med sten. Jag kommer att fokusera på ett tanganyikaprojekt i ett kar på 960 liter. För min del är planerandet och i...