Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Kallelse till årsmöte

Kallelse till årsmöte Härmed kallas medlemmarna i Nordiska Ciklidsällskapet till årsmöte. Datum: 14:e april, 2024 Tid: 09:30-10:30 Mötet hålles stadgeenligt på Hotellet Good Morning+ Malmö, Stadiongatan 21, 217 62 Malmö Dokument delas ut på plats i mån av tillgång, alternativt återfinns de på hemsidan i Forumet. Dagordning 1. Årsmötet öppnas 2. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 3. Godkännande av dagordning 4. Val av mötets ordförande och sekreterare 5. Val av ...