Sandby Ciklidhobby
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Praktisk akvaristik del 6 − Klor och kloraminer
Av: Patrik Rosén

42 Ciklidbladet 2/2011 - Årgång 44 www.ciklid.org I akvariet finns det sällan eller aldrig något klor, det försvinner efterhand när vattnet cirkulerar. Ett undantag kan vara om vattenverket i din kommun utöver klorgas/klordioxid tillsätter ammoniumsulfat till dricksvattnet. Då bildas kloraminer, som inte går att lufta ut. De stannar kvar i akvarievattnet och släpper långsamt ut både sitt klor- och sitt ammoniuminnehåll. Kloraminer förekommer i tre varianter, monoklor ...