CARES
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Fem favoriter
Av: Milan Brenda

26 | Ciklidbladet nr 1/2020 Benthochromis horii Att denna fisk kommer på första plats har egentligen inget att göra med att den passar bra i akvarium, eller det spektaktulära utseendet med de långa fenförlängningarna som ofta bryts av om man försöker fånga fiskarna, eller de Milan Brenda favoriter 5 När jag blev tillfrågad om att lista mina fem favoriter var den första tanken ”OJ” hur ska man kunna välja fem bland alla dem som passerat i karen. Det krävdes lite funderingar, oc ...