Sandby Ciklidhobby
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Cichlasoma - Ett släktes död - Del2
Av: Willem Heijns

Översättning: Carl Weinberger. Fortsättning från Ciklidbladet nr 2- 2001. Och nu? Låt oss för ögonblicket anta att kommissionen beslutar i enlighet med Kullanders förslag. Labriderna bevaras som familjen Labridae med Labrus som typsläkte och Cichlasoma är ur farozonen. Släktet Cichlasoma kommer då att bestå av 12 arter från Sydamerika angivna av Kullander (1983). Vilket i sin tur dock leder till att alla andra Cichlasoma-arter lämnas utan släkttillhörighet. Men lå ...