Akvariekungen
Annons

Cichlid science 2015
Av: Ola Svensson

16 | Ciklidbladet nr 4/2015 – Årgång 48 Miljö Miljö var inte så framträdande i antal presentationer – George Turner beskrev situationen för Oreochromis-arter i Tanzania. I Tanzania finns 31 av de ungefär 50 erkända arterna/underarterna. Denna genetiska mångfald är hotad genom spridningen av inplanterade Oreochromis som konkurrerar ut dem eller hybridiserar med dem. Men två timmar ägnades också åt att diskutera den planerade ”djuphavsborrningen” efter olja i Tan...