Sandby Ciklidhobby
Annons

Webbnytt
Av: David Johansson

På senaste styrelsemötet togs flera beslut gällande ciklid.se, flertalet av dem är redan förverkligade och jag tänkte passa på att redogöra för vad som gjorts och vad som är på gång på NCS hemsida. Under hösten 2003 efterfrågades på ciklid.se forum hur sidan kunde förbättras vilket resulterade i en lång lista. Några av de större förändringarna följer här. Medlemsbilder Bilder är något som kan liva upp den mest tråkiga webbsida, dessutom heter det ju att en ...