Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

DIY-belysning
Av: Jari Nyman

36 Ciklidbladet 3/2013 − Årgång 46 www.ciklid.org DIY-belysning Text: Jari Nyman, foto: Jari Nyman och Samppa Nyman, översättning: Mikael Westerlund DIY LE D - t e k nike n ko m m e r starkt också på marknaden för akvariebelysningar. I utländska nätaffärer saluförs redan LED-belysningar, framför allt för saltvattensakvarister, till skäliga priser. Hos finländska importörer hittar man några alternativ, men tyvärr hör de oftast bara till beställningssortiment ...