CARES
Annons

Klassificering
Av: Bo Thurén

I artikel_arkiv och i litteratur om fiskar stöter man på uttryck som standardlängd, totallängd, longitudinell linje m m vid beskrivningar av olika fiskarter. I denna artikel skall göras ett försök att redogöra för de olika kriterier som används vid sådana artbestämningar.

Klassificering av fiskar kan ske på en mängd olika sätt. Vare sig karaktärerna baseras på metriska faktorer- som antalet fjäll, fenstrålar, eller revben- kroppsproportioner, färg, skelettuppbyggnad...