Akvariekungen
Annons

Medlemsmatrikeln
Av: Lars-Göran Öhman

Det har många gånger slagit mig vilken utomordentlig nytta man skulle ha av en matrikel med uppgifter om vilka arter medlemmen håller. På det sättet kan man ta kontakt direkt med de medlemmar som har den önskade fisken, eller kanske få tips om en viss arts karaktär. Som det nu är kan man få ringa runt hela Sverige för att få den rätta kontakten och telefonräkningen kan bli ganska kostsam. Jag är medveten om problemen med en sådan sammanställning, främst då aktualiteten, men f...