Akvariekungen
Annons
För att se ditt medlemskort och se all information:
Logga in

Hälsning från ordföranden
Av: Mikael Westerlund

www.ciklid.org Ciklidbladet 2/2010 - Årgång 43 21 Hälsning från ordföranden Text: Mikael Westerlund Föreningsinformation När Du läser detta har årets Ciklidstämma vederbörligen avklarats. Denna gång skedde det under närapå krisförhållanden, då den isländska vulkanaskan hindrade en föredragshållare från att komma, och fram till sista dagen hotade hindra också de övriga från att komma till Linköping. Men våra vänner i Linköpings Akvarieförening gav inte ...