Akvarieleasing
Annons

En liten historieskrivning kring Stockholms Ciklidklubb
Av: Jan Prevéus

Eftersom Stockholms Ciklidklubb (SCK) står som arrangör för ciklidstämman den 27-28 mars 1993, har jag ombetts försöka göra en resumé över de tillryggalagda 12 verksamhetsåren. Som klubbens initiativtagare och ordförande under de första febrila fyra verksamhetsåren borde uppgiften vara överkomlig. Med tilltagande ålder har jag dock märkt att mitt minne är synnerligen opålitligt, varför jag tvingats gå till skriftligt material för att återkalla dunkla minnesbilder. Därför ...