Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Ordförandens ord!
Av: Joakim Sternborn

18 Ciklidbladet 4/2012 − Årgång 45 www.ciklid.org Stipendier Nordiska Ciklidsällskapet 2012 Efter några års frånvaro finns igen möjligheten att söka två olika stipendier för NCS medlemmar. Dessa stipendier ska ha som en utgångspunkt att lyfta fram ciklider och ciklidhobbyn på ett positivt sätt. Ungdomsstipendiet Detta stipendium är för dig som är under 25 år, har ett intressant ciklidprojekt på gång och vill ha ett ekonomiskt stöd för att kunna utföra projektet. Maxstödet för detta ä ...