Sandby Ciklidhobby
Annons

Kommentar till Stefans artikel
Av: Lars-Erik Forsberg

Det kommer in ganska mycket folk som är felidentifierad eller inte identifierad alls. Lamprologus schreyeni är så vitt jag vet inte importerad ännu. Med tanke på ovanstående skall jag för säkerhets skull göra en kortfattad beskrivning, med vars hjälp jag hoppas att man i alla fall kan göra en grovidentifiering.

Det är en mycket långsträckt fisk. Förhållandet mellan standardlängd och högsta kroppshöjd är 4,0-4,4. Om man gör en jämförelse med en så långtst...