Akvariekungen
Annons

En sjuk bransch?
Av: Rolf Ryd

STOCKHOLM (Vår redaktion). Varje år omsätter akvariefiskbranschen i Sverige många miljoner kronor. Enligt vissa uppgifter 100 miljoner. Enligt andra nära hundra miljoner. Men branschen är mycket omdiskuterad. Sjuka fiskar säljs i stor omfattning. Värdelösa preparat mot fisksjukdomar avyttras till höga priser.

- Det är ingen tvekan om att det förhåller sig så. Konsumenten befinner sig i ett kraftigt underläge Och problemet är svårt att angripa. Säger veterinär Lars Lu...