CARES

Hästnosciklider från Tanganyikasjön
Av: Evert van Ammelrooy

Omslag

6 Ciklidbladet 2/2010 - Årgång 43 www.ciklid.org Hästnosciklider från Tanganyikasjön Text och foto: Evert van Ammelrooy. Översättning: Patrik Rosén Tanganyikaciklider Alla arter hästn o s c i k l i d e r lever från ytan och ned till fem meters djup. De håller till i klippbiotopen där vattencirkulationen är stark. På grund av de kraftiga vattenrörelserna är vattnet mycket syrerikt. Temperaturen kan gå upp till 28 grader. Följande arter lever i den norra delen av ...