CARES

Invasiva främmande arter i Amerika
Av: Ola Svensson

Omslag

I juli kom det ut ett specialnummer av tidskriften Hydrobiologia med titeln Aquatic Invasive Species II. Det handlade bara om främmande (non-native) och främmande invasiva (invasive) arter och det kommer denna krönika också att göra. Nästan alla artiklar handlar om Amerika vilket även blir denna krönikas fokus. Först lite om främmande och invasiva arter. I Sverige tydliggör vi genom att kalla det som ofta går under beteckningen invasiva arter för invasiva främmande arter. En...