CARES

Discusbook 05
Av: Wilhelm Lubkovitz

Omslag

20 | Ciklidbladet nr 4/2015 – Årgång 48 Grodor, ödlor, malar, fjärilar samt en massa annat intressant beskrivs i denna bok. Från sidan 94 beskrivs en mängd arter av släktet Heros. I boken finns även en karta över Amazonas, där 22 fångstplatser visas och vilka arter som finns där. Heiko beskriver de stora flodsystemen ner till de minsta vattenpölar med många bilder. Detta är en mycket bra bok om man vill veta vad som finns i det sydamerikanska flodsystemet. Boken sträck...