CARES
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Diskusvatten
Av: Johan Nilsson

Inledning Denna artikel behandlar bl.a. alkalinitet, pH och hårdhet. Målet är att försöka ge en överblick över hur ett pH kan påverkas. För att sänka pH kan man exempelvis använda sig av torv eller fosforsyra. Om man har ett hårt vatten är det svårare att sänka pH. Ett hårt vatten har en större buffringsförmåga än ett mjukt vatten. Alkaliniteten är ett mått på vattnets buffertkapacitet, dvs. motståndskraften mot försurning. Är alkaliniteten hög kan man tills ...