Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Odling av diskusfiskar enligt den senaste taxonomi. Del 1.
Av: Dr. Francesco Denitto

6 Ciklidbladet 1/2013 − Årgång 46 www.ciklid.org Odling av diskusfiskar enligt den senaste taxonomi Del 1: Förslag till val av nya livskraftiga linjer Text: Dr. Francesco Denitto. Foto Kaj Persson "KajP". Översättning: Stefan Asker Sydamerikanska ciklider Det är välkänt att de nuvarande odlade formerna av diskusfisken är ett tecken på den genetiska effekten av mer än 50 års artificiellt urval i diskusaveln i syfte att få fram starka färger, vackra former och tjusi ...