Akvarieleasing
Fototävlingen

Fototävlingen
Av: Joakim Draktoft

Omslag

Fototävlingen håller en jämn ström av inkommande bidrag och det är många foton som håller hög klass. Detta är mycket glädjande och inspirerande för fototävlingen och vi hoppas att intresset ökar ju närmare fi nalen vi kommer. Maj månad var en av de jämnaste månaderna hittills resultatmässigt. Skillnaden i röster mellan placering 1-3 var inte större än 1 röst. Alltså betyder varje röst gör otroligt mycket för slutresultatet. Uppmaningen blir därför: Missa inte ...