CARES
Annons

Cichlidae
Av: Michael Persson

Andra tidning ut av de utländska ciklidtidskrifter som kommer att presenteras är Cichlidae. Den ges gemensamt ut av de nederländska och belgiska ciklidföreningarna. Innehållet är på nederländska, ett språk som jag tyvärr inte alls behärskar. Av det skälet är det svårt att bedöma kvalitén på artiklarna. Från första numret i år har tidningens format blivit större, 170x240 mm istället för A5 som det varit tidigare. Redan med det tidigare formatet tyckte jag att man ...