CARES
Annons
För att se ditt medlemskort och se all information:
Logga in

Verksamhetsberättelse 2009
Av: Nordiska Ciklidsällskapet

44 Ciklidbladet 2/2010 - Årgång 43 www.ciklid.org Verksamhetsberättelse 2009 Föreningsinformation Allmänt Under verksamhetsåret 2009 ökade medlemsantalet något, efter två års nedgång. En annan positiv sak var att Albin Ekenberg (Endymion) invaldes i styrelsen och började som webmaster. Verksamheten Ciklidbladet Medlemstidskriften Ciklidbladet utgavs under verksamhetsåret i 4 nummer i storlek A4 med en upplaga på 1 100 exemplar och med 56 sidor (nr 1 och 4) respektive ...