Akvariekungen
Annons

Freshwater Fishes of México
Av: Ola Svensson

Denna bok om alla sötvattensfiskarna i Mexiko är Robert Millers (1916-2003) livsverk. I mitten av nittiotalet, när han närmade sig sin åttioårsdag, var han nästan klar med boken men hans hälsa började svikta. Hans kollega WL ”Mink” Minckley (1935-2001) ansåg att projektet var för viktigt och erbjöd sin hjälp som tacksamt togs emot. Samtidigt anslöt sig Steven Mark Norris till projektet. Deadline sattes till 2001, efter det skulle det bara ske granskning av oberoende expertis...