Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Anskaffning av en grupp Tropheus moorii ”red rainbow”
Av: Mikael Westerlund

En av de tropheusar som sedan länge har lockat mig är Tropheus moorii ”red rainbow”, som i något olika varianter kommer från Kasanga och närliggande lokaliteter i Zambia i den södra änden av Tanganyikasjön. Jag läste bl.a. Roger Perssons artiklar i Ciklidbladet på nittiotalet och snackade även med Roger om ”red rainbow”. För dryga fem år sedan skaffade jag mig en grupp Tropheus sp. ”black”, Pemba. Då tänkte jag mig att när de är väl inkörda ...