Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Växter i Tanganyikasjön
Av: Evert van Ammelrooy

www.ciklid.org Ciklidbladet 2/2011 - Årgång 44 33 Växter i Tanganyikasjön Text och foto: Evert van Ammelrooy. Översättning: Patrik Rosén Växter Om vi vill återskapa en biotop från Tanganyikasjön så bra som möjligt, måste vi först undersöka vilket djup våra fiskar lever på i sjön. Lever fisken på djup under tio meter kommer vi inte att hitta några växter i den biotopen. Om vi väljer en biotop med ett djup ned till 10 meter, kan följande växter hittas där: ...