Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Haplochromis burtoni
Av: Sven O. Kullander

forts. från föregående nummer

7. Föda
Matvrak är min uppfattning om arten. En av de vanligaste, om inte den, orsakerna till dödsfall tycks vara överfödning och förstoppning, om man ser till akvariedjur. I alla händelser är arten omnivor, och könens olika storlek på munnen tycks inte ha något med skaffningar att göra. Bl.a. äter de i naturen små fiskar, insektslarver, diatoméer (Kieselalger: Surirella, Rhopalod a, Navicula), trådalger, oidentifierbar veget...