Akvariekungen
Annons

Föreningssidan
Av: Nordiska Ciklidsällskapet

Detta får du som medlem i NCS Ciklidbladet Ciklidbladet utkommer med 4 nummer (februari-maj-september-december), dessutom inkluderas ibland speciella bilagor. Den är i A4-format och varje nummer innehåller minst 40 sidor och ca. 100 färgfoton. I varje nummer finns tävlingar där man kan vinna fina priser. Medlemmar i NCS deltar kostnadsfritt. Rabatterbjudande Medlemmar i NCS har rabatt i de flesta av nordens bästa ciklidaffärer. Rabatten gäller i nedanstående ...