CARES
Annons

Om Labeotropheus simoneaei, utbredning och gränsdragning gentemot L. trewavasae
Av: Andreas Spreinat

6 | Ciklidbladet nr 3/2020 Ciklidbladet nr 3/2020 | 7 Andreas Spreinat Om Labeotropheus simoneae, utbredning och gränsdragning gentemot L. trewavasae En dryg kilometer norr om huvudhamnen i Nkhata-viken ligger Chindozwa; också här är L. trewavasae enhetligt blå. 8 | Ciklidbladet nr 3/2020 Det är allmänt känt att den långsträckta lilla näbbcikliden (Labeotropheus trewavasae), som är vida spridd vid klippkusterna i Malawisjön, delvis varierar kraftigt i färgerna beroende på lokal. S ...