Sandby Ciklidhobby
Annons
För att se ditt medlemskort och se all information:
Logga in

Malawi Cichlids in Their Natural Habitat

30 | Ciklidbladet nr 3/2016 – Årgång 49 Det är svårt att hitta ord positiva nog för att beskriva denna bok. Jag är helt lyrisk! Det finns ingen annan bok som beskriver malawicikliderna utförligare. De allra flesta bilderna är tagna i sjön och även de är otroligt bra. Ni som har någon av de tidigare utgåvorna kan känna igen bilder, men det gör inget för de är alla bra bilder. De bilder som var något sämre är i mångt och mycket utbytta. Ni som köpte Ad Konings f ...