Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Ciklider från Väst- och Centralafrika del 12 – Lamprologina ciklider
Av: Anton Lamboj

28 Ciklidbladet 2/2011 - Årgång 44 www.ciklid.org Lamprologina ciklider Text och foto: Anton Lamboj. Översättning: Mikael Westerlund Västafrikanska ciklider del 12 Gruppen lamprologina ciklider är känd för flera släkten, framför allt från Tanganyikasjön, där gruppen har undergått en fascinerande radiation och artutveckling. Från Västoch Centralafrika känner man till bara ett fåtal representanter för denna grupp. De tillhör alla släktet Lamprologus. Från de flesta andra afrikanska c ...