Akvarieleasing
Annons

Listas de espécies permitidas
Av: Janne Ekström

32 Ciklidbladet 2/2012 − Årgång 45 www.ciklid.org Listas de espécies permitidas Text: Janne Ekström Miljö Vad är det? 1989 skapades i Brasilien ett nytt departement, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). Man var i stort behov av en organisation som kunde arbeta för att skydda naturen och dess resurser, försöka ändra den negativa trenden av skövling av regnskog och utnyttjandet av djur och växter som exporterades mer ...