Sandby Ciklidhobby
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Presentation av ny malawi-CD
Av: Christian Alfredsson

THE CICHLIDS OF LAKE MALAWI Författare: Ad Konings. Förlag: Cichlid Press. Antal färgfoton: 5122 Språk: Engelska. Ca. pris.: 750 kr. Den som tror att detta är ett gigantiskt uppslagsverk på CD om ciklider från Malawisjön blir besviken. Istället vill jag beskriva den som en fotoförteckning över malawiciklider. Den innehåller 5.122 foton vilket är otroligt omfattande. Som komplettering till boken "Malawiciklider i sin naturliga miljö" ...