Akvariekungen
Annons
För att se ditt medlemskort och se all information:
Logga in

Cunningtonia longiventralis — Den tandrika fjäderfenan från Tanganyikasjön
Av: Ad Konings

32 | Ciklidbladet nr 2/2022 TANGANYIKASJÖN | Fjäderfena Cunningtonia longiventralis — Den tandrika fjäderfenan från Tanganyikasjön Cunningtonia longiventralis förekommer i Tanganyikasjöns södra halva och tillhör cikliderna som kallas fjäderfenor (featherfins). Hanarna kännetecknas av långa bukfenor där de två första fenstrålarna är extremt långsträckta. Det artspecifika epitetet longiventralis anspelar på hanens ”långa ventrala fenor = bukfenor”. De väsentliga karakt ...