Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Vad händer på www.ciklid.se?
Av: Joakim Draktoft

Som Christian aviserade redan i förra numret av Ciklidbladet, har jag börjat axla uppgiften att på sikt ansvara för Ciklid.se. Som ett av de första offentliga ansvaren innebär även detta att författa Webbnytt i Ciklidbladet. I fortsättningen kommer ni således att under denna rubrik få min syn på vad som händer med Ciklid.se. Nämnas bör att Christian och jag kommer att arbeta tillsammans med Ciklid.se under resten av detta år och början av nästa, till dess att Ciklidstämman är genomförd. Detta fö ...