Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Olika filtertyper och filtermaterial
Av: Kjell Fohrman

Man brukar indela filtertyperna i våtfilter och torrfilter. Torrfilter Torrfiltren är inte alls så vanliga som våtfiltren och brukar enbart användas i större anläggningar. Ett annat ord för torrfilter är droppfilter, men bägge benämningarna är egentligen fel, eftersom filtermaterialet inte är torrt och inte heller droppar vattnet genom filtermaterialet. Principen bygger på att man har ett filtermaterial som är placerad i en behållare utanför akvariet, genom detta m...