Sandby Ciklidhobby
Annons

Ciklidfronten
Av: Michael Persson

Ja nu sitter jag här igen med en tom sida som snabb t måste fyllas med ord innan tidningen skickas för tryck. Det här har nog varit det svettigaste numret att hinna få klart i tid sedan jag började som redaktör. Dels beror det på det på att det är väldigt kort tid mellan nummer 3och 4, men också på att det var brist på artiklar för första gången på länge. Efter några uppmaningar i fo rumet löste det sig som väl var, och i vanlig ordning fick istället ett par artiklar skjut ...