Akvariekungen
Annons

Utlysning årsmöte

Ciklidbladet nr 2/2020 | 23 Härmed utlyses årsmötet 2020 Datum: Söndagen 4:e oktober 2020 Tid: 08:50 Plats: Good morning hotel, Stadiongatan 21,Malmö Dagordning 1. Årsmötet öppnas 2. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 3. Godkännande av dagordning 4. Val av mötets ordförande och sekreterare 5. Val av mötets två justeringsmän 6. Föredragning/godkännande verksamhetsberättelse 7. Föredragning/godkännande bokslut och revisionsberättelse 8. Fråga om ansvarsfrihet för styre...