Sandby Ciklidhobby
Annons

Förslag till ny djurskyddslag
Av: Kjell Fohrman

I maj 2003 så inbjöds Nordiska Ciklidsällskapet tillsammans med ytterligare några husdjursorganisationer till ett möte med jordbruksverket (SJV) för att diskutera en ny lag för hållande av husdjur. I korthet gick lagen ut på att ALLA som hade något husdjur enligt lagen behövde tillstånd samt en utbildning för detta. Detta var redan beslutat så vad det nu handlade om var vilka som skulle undantas från lagen. NCS och SARF (Sveriges Akvarieföreningars Riksförbund) var de enda akvar ...