Akvarieleasing
Annons

Hälsningar från Nicaragua
Av: Topi Lehtonen

Översättning: Mikael Westerlund Vintern 2007 – 2008 har förflutit i angenäma tecken i Nicaragua, där jag för närvarande arbetar med att undersöka Amphilophus citrinellus-komplexet ur två olika synvinklar. Jag redogör här för den ena och återkommer senare till de projekt jag kommer att vara involverad i under senvintern. Vad gjorde vi: Vi samlade prover på olika citrinellusarter i sjöarna i Nicaragua och koncentrerade oss på genetik och morfologi (kroppsform ...